O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, EDUCAȚIE PENTRU FIECARE !

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SAT NEDELEA

Viziunea

Școala Gimnazială, sat Nedelea este un mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale, în care fiecare copil este  încurajat să își identifice și să își dezvolte aptitudinile, să se integreze activ, eficient și cu succes în societate.

Misiunea

În școala noastră, copiii sunt pregătiți să facă față schimbărilor rapide din societate, prin experiențe de învățare care permit fiecăruia să se descopere pe sine, să își exprime liber ideile și emoțiile,  să devină independent și responsabil.

 Idealul nostru educațional este să fim o școală deschisă pentru toți și să oferim șanse egale de formare și  de  învățare.

De ce să alegi Școala Gimnazială sat Nedelea?

Școala noastră oferă copiilor un mediu în care siguranța, starea de bine și dezvoltarea aromioasă a copiilor sunt esențiale. Atmosfera caldă și prietenoasă, dar dinamică și stimulativă, bazată pe înțelegere și pe respect reciproc, le stimulează copiilor curiozitatea și creativitatea.  Valorile culturale și spirituale pe care este clădită viața școlii sunt definitorii pentru formarea tinerelor caractere.

Baza materială este modernă (tablă interactivă, videoproiector, laptop în fiecare clasă);
Laboratorul de informatică este dotat cu echipamente de ultimă generație;
Spațiile de învățare sunt prietenoase și vesele
Oferta educațională este pliată corect pe cerințele curriculumului național;
Încurajăm participarea la concursuri și olimpiade;
Activitățile extrașcolare urmăresc interesele și nevoile copiilor, încurajându-le și sprijinindu-le talentele.