ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT NEDELEA

Despre

noi

Viziunea

Școala Gimnazială, sat Nedelea este un mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale, în care fiecare copil este  încurajat să își identifice și să își dezvolte aptitudinile, să se integreze activ, eficient și cu succes în societate.

Misiunea

În școala noastră, copiii sunt pregătiți să facă față schimbărilor rapide din societate prin experiențe de învățare care permit fiecăruia să se descopere pe sine, să își exprime liber ideile și emoțiile,  să devină independent și responsabil.

 Idealul nostru educațional este să fim o școală deschisă pentru toți și să oferim șanse egale de formare și  de  învățare.

Cine suntem ?

Istoricul şcolii

Comuna este situată pe DN 72 (Ploieşti- Târgovişte), care trece prin satul Stoeneşti, DJ 144 (Stoeneşti- Ariceştii-Rahtivani- Floreşti) şi DJ 101 I (Ploieşti-Filipeşti), ce străbate satele Buda şi Nedelea. Pe aceste artere de circulaţie, comuna este legată direct de municipiile Ploieşti şi Târgovişte, de unităţile economice din zonă.
Învăţământul a avut până în anul 1864 un conţinut religios. Între 3 decembrie 1835 şi 14 februarie 1836, rapoartele menţionează în judeţul Prahova 11 şcoli întreţinute de mănăstiri, moşneni şi boieri. Legea din 1864 îl face nu numai şi obligatoriu, dar şi laic şi ştiinţific. Începând cu anul şcolar 1864-1865, sunt acceptate în şcoli şi fetele.

În procesul-verbal încheiat pe data de 27 decembrie 1984, este consemnată acţiunea de predare-primire, de către Şcoala Generală Nedelea către Arhivele Statului filiala Prahova, a fondului Şcoala primară Nedelea pe anii 1873-1948, însumând 184 u.a. sau 1,50 m.l. .

Primul document înregistrat este un Registru Matricol cu 8 file, din anul şcolar 1873-1874,  în care apare denumirea de Şcoală rurală de gradul al II-lea din comuna Nedelea, plasa Filipeşti, judeţul Prahova, cu clasele I-IV. 

În anul 1939, lângă şcoala a fost construit un obelisc- Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă şi din Primul Război Mondial. Directori în anii 1940 au fost  învăţătorul Cucuteanu şi învăţător Ioan Alexandrescu.

În 1952, Şcoala elementară mixtă nr. 3 Nedelea, comuna Ariceştii-Rahtivani, judeţul Prahova îl are ca director pe învăţătorul Tatoiu.

Şcoala este racordată la reţeaua electrică în anul 1956, odată cu electrificarea satului. Şcoala elementară de 7 ani, nr. 2 Nedelea, comuna Ariceştii-Rahtivani, raionul Ploieşti, regiunea Ploieşti aparţinând de Ministerul Învăţământului şi Culturii îl are ca director în anii 1950 pe învăţător Ion Moraru, venit din Basarabia, care locuia în incintă.

În noiembrie 1957, din cancelarie, după miezul nopţii, izbucneşte un incendiu care produce mari pagube.

Din 1962, denumirea se schimbă în Şcoala generală de 8 ani, comuna  Nedelea, raionul Ploieşti, regiunea Ploieşti, funcţionând cu 11 clase: ciclul primar, 6 clase cu 168 de elevi şi clasele V-VII, 5 clase cu 151 de elevi. În Registrul de Inspecţie al şcolii, pe  28 şi 29 mai 1962, este consemnată existenţa secţiei seral pentru ,,muncitori elevi“.

Pe 22 octombrie 1992, în Registrul de Inspecţie se consemnează că Şcoala funcţionează cu 11 clase, 5 clase ciclul primar şi 6 clase la gimnaziu. Baza materială cuprinde în plus o bibliotecă.

Istoricul școlii

2002 – Parteneriatul cu Ursula Leumann şi fundaţia RUMANIEN LIFE SONNEBLUME HOFFNUNG SPERANŢA dă roade şi se proiectează, se construieşte şi  se finisează grupul sanitar, ceea ce permite abandonarea latrinei din curte.  Proiectul s-a materializat prin  colaborarea echipei de constructori, elevi austrieci la Şcoala de arte şi meserii din Innsbruck, coordonaţi de  profesorul Thorsten Gaul, cu echipa de instalatori sanitari, elevi la Şcoala de arte şi meserii din St. Gallen, Elveţia, coordonaţi de profesorul Edwin Rutche.

2003 – Fundaţia doamnei Leumann suportă financiar înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare a şcolii.

2004 – Acelaşi parteneriat face posibilă realizarea instalaţiei de  încălzire centrală în şcoală şi abandonarea sobelor de teracotă, alimentate cu gaz metan. Se izolează pereţii exteriori.

Din 2011, instituţia  cu denumirea de ŞCOALA  GIMNAZIALĂ SAT NEDELEA, COMUNA  ARICEŞTII-RAHTIVANI, judeţul Prahova, are personalitate juridică şi cuprinde 3 structuri: şcoala Nedelea şi două grădiniţe cu program normal din Nedelea şi Buda. Şcoala funcţionează pe baza Deciziei nr. 547/ 22.02.2011 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova şi a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceştii-Rahtivani, jud. Prahova, nr. 24/17.05.2012.  Are   2 structuri, incluzând 4 grupe la nivelul preşcolar, 8 clase la nivelul primar şi 5 clase la nivelul gimnazial.

Statutul proprietăţii şcolii: clădirile şi terenurile aferente fac parte din domeniul public al comunei Ariceştii-Rahtivani, conform anexei nr. 20  din Hotărârea nr.1359/ 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova (publicată în MO 128 bis/ 18.02.2002).